สมศ. เดินหน้าองค์กรโปร่งใส

Date: 25 May 2020 By: ช็อกมินต์ 98 Views


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. นำโดย นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (คนกลาง) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร พร้อมประกาศนโยบายในการดำรงไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ถูกใจต้องแชร์:

Comments

comments