เบอร์เกอร์คิง ประกาศมาตรการไร้การสัมผัส เว้นระยะห่างพนักงาน-ลูกค้า

Date: 3 April 2020 By: ช็อกมินต์ 733 Views


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้หลายฝ่ายต่างหามาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว เช่นเดียวกับ ธุรกิจร้านอาหารนับว่าเป็นอีกธุรกิจที่มีความใกล้ชิดและมีการสัมผัสระหว่างพนักงานกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับ – ส่งอาหาร การชำระค่าอาหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ยังมีมาตรการป้องกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผ่านช่องทางไดร์ฟ ทรู และเดลิเวอรี่ ที่ปัจจุบันพบว่ามีดีมานด์ หรือปริมาณการใช้ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

ด้าน “เบอร์เกอร์คิง” หนึ่งในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ก็ได้ประกาศมาตรการป้องกันการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราได้มีส่วนร่วมดูแลคุณ” โดยมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบไม่สัมผัสซึ่งกันและกันระหว่างลูกค้ากับพนักงาน หรือ Contactless โดยได้เพิ่มมาตรการด้านความสะอาดให้เคร่งครัดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเช็ดล้าง และทำความสะอาดภาชนะต่างๆ รวมถึงการทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ขณะเดียวกันได้เพิ่มมาตรการสัมผัสให้น้อยลงสำหรับผู้ที่มาใช้บริการไดร์ฟ ทรู และเดลิเวอรี่ โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

  • พนักงานจะต้องล้างมือทุก 1 ชั่วโมง และเพื่อเป็นการป้องกันที่มากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด จึงเพิ่มความถี่ในการล้างมือของพนักงานอย่างน้อยทุก 30 นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น หน้าจอ POS, Tablet สำหรับเดลิเวอรี่ โต๊ะสำหรับลูกค้าที่นั่งรับประทานอาหาร เก้าอี้ ที่จับประตู และ Self – ordering kiosk หลังจากใช้ หรือ อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
  • เตรียมจุดบริการน้ำยาแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อสำหรับลูกค้า ก่อนที่จะรับประทานอาหารเพื่อสุขอนามัยที่ดี

  

  • สำหรับบริการไดร์ฟ ทรู (Drive Thru) เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าอาหาร พนักงานจะต้องใช้ถาดในการรับเงินเพื่อลดการสัมผัส
  • สำหรับบริการไดร์ฟ ทรู (Drive Thru) พนักงานที่ส่งมอบอาหารให้ลูกค้าจะต้องใช้ถาดเท่านั้น

  • ใช้ Social Distancing การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สำหรับการเข้าคิวสั่งอาหาร โดยการใช้เส้นกำหนดระยะให้รักษาความห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  • พนักงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง และต้องตรวจวัดอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 37.5 องศา หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน พนักงานจะถูกส่งกลับบ้านทันที ถ้ากรณีที่พบว่ามีไข้สูง หรือมีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และหายใจติดขัด พนักงานจะต้องไปพบแพทย์ทันที และต้องพักเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันเบอร์เกอร์คิงมีจำนวน สาขากว่า 115 สาขา และในนั้นมีบริการไดร์ฟ ทรูถึง 39 แห่ง ใครใกล้สาขาไหนไปใช้บริการได้เลย

 

ถูกใจต้องแชร์:

Comments

comments