กทปส. นวัตกรรม 5G For Real

Date: 29 August 2020 By: ช็อกมินต์ 61 Views


พล.อ. ิจ ขมะุนระธานรรมาริจารระจายเียง ิจารโัศน์ และิจารโรคมนาคมแห่งชาติ (ช.) และระธานรรมารองุนวิจัยและพัฒนา ิจารระจายเียง ิจารโัศน์ และิจารโรคมนาคมเพื่ระโยชน์าธารณะ (.) (คนี่ 5 จาซ้าย) และ ศ. ดร.ุพจน์ เตชวรินุล คณบดี คณะวิศวรรมศาตร์ จุฬาลงรณ์มหาวิยาลัย (คนี่ 4 จาซ้าย) ร่วมเิดนิรรศาร “นวัตรรม 5G For Real” เพื่อเ็นแนวางในารพัฒนาและใช้จริงในอนาคต ซึ่งโครงารดังล่าว ได้รับารนับนุนจา . รวมจำนวน 56 ล้านบา ั้งนี้ ิจรรมดังล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ จุฬาลงรณ์มหาวิยาลัย ถนนพญาไ รุงเพฯ

 

ถูกใจต้องแชร์:

Comments

comments