สุดปัง! เปิดตัวออลนิว ไทรอัมพ์ ไทรเดนท์ 660 บริทิชโรดสเตอร์ขนาดกลาง

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ “ไทรอัมพ์ ไทรเดนท์ 660” (Triumph Trident 660) รถจักรยานยนต์แบบโรดสเตอร์ขนาดกลาง ปฐมบทสำหรับรถจักรยานยนต์ตระกูลโรดสเตอร์ของไทรอัมพ์ ช็อกมินต์ เลิฟเปปเปอร์มินต์ ชอบความเฟรช อัปเดตเหตุการณ์ ติดตามข่าวสาร ไม่หยุด ไม่พัก ขอช็อกโกแลตมินต์สักแก้วก็อยู่ได้ตลอดวัน

สมศ. โชว์ตัวอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม จ.อุดรธานี พร้อมมอบแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี ช็อกมินต์ เลิฟเปปเปอร์มินต์ ชอบความเฟรช อัปเดตเหตุการณ์ ติดตามข่าวสาร ไม่หยุด ไม่พัก ขอช็อกโกแลตมินต์สักแก้วก็อยู่ได้ตลอดวัน

กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ช็อกมินต์ เลิฟเปปเปอร์มินต์ ชอบความเฟรช อัปเดตเหตุการณ์ ติดตามข่าวสาร ไม่หยุด ไม่พัก ขอช็อกโกแลตมินต์สักแก้วก็อยู่ได้ตลอดวัน

สสว. เร่งเครื่อง “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” พร้อมเตือนมิจฉาชีพแฝงคราบช่วยเข้าถึงการอนุมัติสินเชื่อ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า ตามที่ สสว.ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ซึ่งได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 นั้น ล่าสุดโครงการดังกล่าวมีผู้ประกอบการยื่นสมัครสินเชื่อจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนอยู่ในสถานะการพิจารณาคำขอ และอยู่ในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อกว่า 5,000 ราย เชื่อว่าจะช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนที่ดีมากขึ้น ส่งผลถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานได้ในลำดับต่อไป สำหรับโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย เป็นโครงการสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอีขนาดเล็กที่ต้องการมีแหล่งเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูและขยายธุรกิจ และลดปัญหาการเข้าไม่ถึงสินเชื่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในการนำไปพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการปิดกิจการและการจ้างงาน และเป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว ทั้งนี้ รายละเอียดของวงเงินสินเชื่อนั้น แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท และนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปี สามารถผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 7 ปี และเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดย SMEs ที่ประสงค์ขอสินเชื่อต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ […]

กทปส. หนุนทุน 8.78 ลบ. ดันภาคอุตฯ ใช้ “ไอโอที” สร้าง “สมาร์ท แฟคทอรี”

กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หนุนงบฯ วิจัย 8.78 ล้านบาท ดันภาคอุตสาหกรรมการผลิต ใช้เทคโนโลยี “ไอโอที” สร้าง “สมาร์ท แฟคทอรี” หลังพบภาคอุตสาหกรรมดันจีดีพีไทยโต 30% ล่าสุด เนคเทค-สวทช. ได้เปิดเวที “Smart Factory IoT Challenge 2020” แมชต์ชิ่งผู้ประกอบการและนักพัฒนา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของ กทปส. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีไอโอที ปรับกระบวนการภายในโรงงาน ให้พร้อมก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะในอนาคต โดยล่าสุด โครงการดังกล่าวได้ต้นแบบนวัตกรรม “Smart Cooling Tower System” การใช้อินเตอร์เน็ตติดตามความผิดปกติของหอหล่อเย็น โรงงานผู้ผลิตท่อแบบเรียลไทม์ หนุนการตัดสินใจของช่างซ่อมบำรุง ลดต้นทุนการผลิต 7.4 แสนบาทต่อปี และลดภาระการทำงานด้านการตรวจสอบระบบ นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการ กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กทปส. มียุทธศาสตร์สำคัญ ที่มุ่งผลักดันการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต การรักษาพยาบาลหรือการแพทย์ทางไกล เพื่ออำนวยความสะดวกคนไทยในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม การผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอำนวยความสะดวกในภาคอุตสาหกรรม โดยที่ล่าสุด กทปส. ได้สนับสนุนงบประมาณ 8.78 ล้านบาท ดันภาคอุตสาหกรรมการผลิต ใช้เทคโนโลยีไอโอที (IoT) ปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคต ด้าน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กล่าวว่า “สมาร์ท แฟคทอรี” (Smart Factory) หนึ่งใน 8 ยุทธศาสตร์ของเนคเทค ที่มุ่งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การสร้าง “สมาร์ท แฟคทอรี” รับอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Industry 4.0) โดยเฉพาะ “ภาคอุตสาหกรรม” เซ็คเตอร์ขนาดใหญ่ที่ช่วยขับเคลื่อนจีดีพี (GDP) ประเทศได้ถึง 30% ดังนั้น NECTEC จึงได้จับมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ […]