ฟื้นฟูชุมชนริมทางรถไฟพญาไท ในวิกฤตโควิด-19

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนในชุมชนแดงบุหงาริมทางรถไฟพญาไท ภายใต้โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ช็อกมินต์ เลิฟเปปเปอร์มินต์ ชอบความเฟรช อัปเดตเหตุการณ์ ติดตามข่าวสาร ไม่หยุด ไม่พัก ขอช็อกโกแลตมินต์สักแก้วก็อยู่ได้ตลอดวัน

ล่าสุด! เรียนหมอที่มหิดล ได้ 2 ปริญญากับหลักสูตรใหม่ “แพทย์นักบริหาร”

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดหลักสูตร “แพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต” หรือ “แพทย์นักบริหาร” มุ่งเน้นการสอนแบบปฏิบัติจริง (Practical Learning) เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตรงกับอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงศึกษาดูงานจริงที่โรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการด้าน Health & Wellness เพื่อผลิตแพทย์นักบริหารที่มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพด้านกระบวนการคิดและบริหารจัดการ สู่การสร้างประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อองค์กรหรือระบบสาธารณสุขไทย รับวิกฤตด้านการแพทย์และสาธารณสุขประเทศ ตั้งรับวิกฤตสุขภาพทั่วโลก อันสอดคล้องกับจุดแข็งของไทยในการเป็น “Medical Hub and Wellness Tourism” ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับปริญญา 2 ใบ คือ ปริญญาจากแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กจ.ม.) จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพร้อมเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เดือนตุลาคม 2563 และเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 2564  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล […]

สมศ. เดินหน้าองค์กรโปร่งใส

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. นำโดย นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (คนกลาง) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร พร้อมประกาศนโยบายในการดำรงไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ช็อกมินต์ เลิฟเปปเปอร์มินต์ ชอบความเฟรช อัปเดตเหตุการณ์ ติดตามข่าวสาร ไม่หยุด ไม่พัก ขอช็อกโกแลตมินต์สักแก้วก็อยู่ได้ตลอดวัน

เบอร์เกอร์คิง ประกาศมาตรการไร้การสัมผัส เว้นระยะห่างพนักงาน-ลูกค้า

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้หลายฝ่ายต่างหามาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว เช่นเดียวกับ ธุรกิจร้านอาหารนับว่าเป็นอีกธุรกิจที่มีความใกล้ชิดและมีการสัมผัสระหว่างพนักงานกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับ – ส่งอาหาร การชำระค่าอาหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ยังมีมาตรการป้องกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผ่านช่องทางไดร์ฟ ทรู และเดลิเวอรี่ ที่ปัจจุบันพบว่ามีดีมานด์ หรือปริมาณการใช้ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ด้าน “เบอร์เกอร์คิง” หนึ่งในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ก็ได้ประกาศมาตรการป้องกันการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราได้มีส่วนร่วมดูแลคุณ” โดยมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบไม่สัมผัสซึ่งกันและกันระหว่างลูกค้ากับพนักงาน หรือ Contactless โดยได้เพิ่มมาตรการด้านความสะอาดให้เคร่งครัดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเช็ดล้าง และทำความสะอาดภาชนะต่างๆ รวมถึงการทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ขณะเดียวกันได้เพิ่มมาตรการสัมผัสให้น้อยลงสำหรับผู้ที่มาใช้บริการไดร์ฟ ทรู และเดลิเวอรี่ โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ พนักงานจะต้องล้างมือทุก 1 ชั่วโมง และเพื่อเป็นการป้องกันที่มากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด จึงเพิ่มความถี่ในการล้างมือของพนักงานอย่างน้อยทุก 30 นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น หน้าจอ POS, Tablet สำหรับเดลิเวอรี่ โต๊ะสำหรับลูกค้าที่นั่งรับประทานอาหาร เก้าอี้ ที่จับประตู และ Self – ordering […]

ทำธุรกิจอย่างไรให้ปัง ในวันที่ความขี้เกียจครองเมือง

lazy-consumer-cover

ใครเป็นแบบนี้บ้าง…. อยากผอมแต่ขี้เกียจออกกำลังกาย หิวข้าวแต่ขี้เกียจออกไปซื้อ ใช้แอปฯ สั่งอาหารจนกลายเป็นความเคยชิน หากเพื่อนๆ มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ละก็ รู้ตัวหรือไม่ว่าเรากำลังเข้าข่ายผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ซึ่งก็คือผู้บริโภคขี้เกียจ (Lazy Consumer) หรือกลุ่มผู้บริโภคที่จะยอมจ่ายเงิน หากสินค้าหรือบริการนั้นๆ ช่วยทำให้พวกเขาได้รับความสะดวกสบายในชีวิตมากกว่าเดิม ล่าสุด ทางวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมความขี้เกียจของคนไทยกว่า 1,200 คน และพบว่า 10 อับดับกิจกรรมที่คนไทยขี้เกียจมากที่สุด ได้แก่ 1.ออกกำลัง (84%) 2.รอคิวซื้อของ (81%) 3.ทำความสะอาดบ้าน (77%) 4.อ่านหนังสือ (70%) 5.ทำอาหาร (69%) 6.พูดคุยหรือเจอคนเยอะๆ (68%) 7.ดูแลผิวพรรณตัวเอง (68%) 8.เรียนหรือทำงาน (65%) 9.ออกไปช้อปปิ้ง 64% และ 10.เดินทางไปไหนมาไหน (60%) อีกทั้งยังพบว่า 5 ธุรกิจและบริการที่มาแรงที่สุดในไทยและคาดว่าในอนาคตจะสามารถครองใจตลาดคนขี้เกียจได้ดีนั้น ประกอบด้วย ธุรกิจที่ทำแทนได้ (On Demand Service) […]