สุดปัง! เปิดตัวออลนิว ไทรอัมพ์ ไทรเดนท์ 660 บริทิชโรดสเตอร์ขนาดกลาง

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ “ไทรอัมพ์ ไทรเดนท์ 660” (Triumph Trident 660) รถจักรยานยนต์แบบโรดสเตอร์ขนาดกลาง ปฐมบทสำหรับรถจักรยานยนต์ตระกูลโรดสเตอร์ของไทรอัมพ์ ช็อกมินต์ เลิฟเปปเปอร์มินต์ ชอบความเฟรช อัปเดตเหตุการณ์ ติดตามข่าวสาร ไม่หยุด ไม่พัก ขอช็อกโกแลตมินต์สักแก้วก็อยู่ได้ตลอดวัน

เช็คอินที่แม่เหาะ เที่ยวแบบคนคูล นอกฤดูก็เที่ยวได้ !

วันว่างไม่ค่อยจะมี ไปเที่ยวทั้งทีก็ไปไม่ตรงตามฤดูกาลอีก อยากเห็นดอกบัวตอง แต่น้องไม่ว่างตอนมันออกดอก ! แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวตำบล “แม่เหาะ” อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดีๆ ภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ที่ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมมาใช้พัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยี่ยมเยียนทุกคนได้อย่างน่าสนใจ

สมศ. โชว์ตัวอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม จ.อุดรธานี พร้อมมอบแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี ช็อกมินต์ เลิฟเปปเปอร์มินต์ ชอบความเฟรช อัปเดตเหตุการณ์ ติดตามข่าวสาร ไม่หยุด ไม่พัก ขอช็อกโกแลตมินต์สักแก้วก็อยู่ได้ตลอดวัน

กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ช็อกมินต์ เลิฟเปปเปอร์มินต์ ชอบความเฟรช อัปเดตเหตุการณ์ ติดตามข่าวสาร ไม่หยุด ไม่พัก ขอช็อกโกแลตมินต์สักแก้วก็อยู่ได้ตลอดวัน

สสว. เร่งเครื่อง “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” พร้อมเตือนมิจฉาชีพแฝงคราบช่วยเข้าถึงการอนุมัติสินเชื่อ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า ตามที่ สสว.ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ซึ่งได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 นั้น ล่าสุดโครงการดังกล่าวมีผู้ประกอบการยื่นสมัครสินเชื่อจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนอยู่ในสถานะการพิจารณาคำขอ และอยู่ในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อกว่า 5,000 ราย เชื่อว่าจะช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนที่ดีมากขึ้น ส่งผลถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานได้ในลำดับต่อไป สำหรับโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย เป็นโครงการสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอีขนาดเล็กที่ต้องการมีแหล่งเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูและขยายธุรกิจ และลดปัญหาการเข้าไม่ถึงสินเชื่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในการนำไปพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการปิดกิจการและการจ้างงาน และเป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว ทั้งนี้ รายละเอียดของวงเงินสินเชื่อนั้น แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท และนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปี สามารถผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 7 ปี และเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดย SMEs ที่ประสงค์ขอสินเชื่อต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ […]